SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Saksa relvajõududes teeninud eestlastest ohvitserid
kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Tere,

Kas keegi on kuulnud säärasest isikust. Ta sündis 23.12.1915 Sindis ning suri sel sajandil USA-s. Ta oli EW armees noorem-leitnant. Teadaolevalt oli ta Saksa armees, säärase moodustise nagu "Juudi Diviisi" pealik Eestis ning teenis ka raudristi. Diviisi või mingi väiksema üksuse nimi arvatavasti ei ole õige, kuid mingisugune seotus tal juutidega saksa armees oli. Kas midagi äkki koonduslaagritega seotud? Pilti ei ole. Memento raamatutes teda ka ei esine. Tema sünninimi oi Fritz-Ilmar Diedrichson, mille ta eestistas.

Oleks tänulik iga killu eest.....

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Kui oli seotud inimsusevastaste kuritegudega, siis on kas ise kõik jäljed oskuslikult peitnud või vedas selliselt, et veel eluaajal ning ka täna puudvad konkreetsed andmed osalusest.

1941.aastal mobiliseeriti ta 22.territoriaalkorpusesse. Sattus sõjavangi ja jõudis Eestisse tagasi 1942.aastal. Pigem juba ajal, mil Eesti oli ametlikult kuulutatud juudivabaks. Kõik kohalike eestlaste osalusel toimunud roimad olid jäänud eelmisesse aastasse.
Võibolla oli Laagi alluvuses? Jägala koonduslaagris. Sealsete eesti meeste nimekiri on suhteliselt lünklik vist?

Mere alluvuses ta vaevalt et toimetas. Kui oli nooremleitnant oleks kindlasti ausatmele (vähemalt Untersturmführer) vastava positsiooni saanud, mis ka täna teada dokumentides kajastuks.

1943.aastal moodustatud SD pataljoni (1. Estnische Sicherheitspolizei-Bataillon der SD) nimekirjad peaksid olemas olema... Äkki oli seal?

kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Täiendust, mida õnnestus saada arhiivi päringu kaudu. Sünniaeg oli siiski 1913 mitte 1915 nagu varem mainitud

Ta oli sõjavangis Köningsbergis ja vabastati 09.11.1941 Valgas

Eesti Julgeolekupolitsei ja SD Tallinnas arhiivifondis säilitatavate aastatel 1942-1944 politseis teeninud isikute kaartide hulgast Ilmar Tidriksaare politsei töötamise kaarti
ei leitud.

Eesti Julgeolekupolitsei ja SD Tallinnas arhiivifondi andmetel käis Ilmar Tidriksaar
(30aastane), ametis BIV osakonnas (ametit ei märgita) 11.10.1943 ja 15.11.1943 arstlikus
komisjonis.

I. Tidrikson (muid andmeid ei märgita) oli olnud 27.09.1943 Eesti Julgeolekupolitsei B IV osakonna asjaajaja.

Ilmar Tidriksaar (sünniaega ei märgita) oli määratud 22.02.1944 Eesti Julgeolekupolitsei B IV osakonna vanemassistendiks.


Küsimus. Et ta oli Eesti Julgeolekupolitsei vanem assistent, siis mida see ametikoht endas kätkes? Ilmari enda sõnade järgi oli ta mingisuguse juutidega seonduva formatsiooni pealik.....see on vast liialdus, kuid kas ta näiteks võis teada mõrvadest/tapmistest, kuna osakonna ülem minu teada saatis kindlalt sadu inimesi surma.

Kasutaja avatar
Wirbelwind
Huviline
Postitusi: 142
Liitunud: P Veebr 04, 2018 1:11 pm

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Wirbelwind »

Millega tegelesid JuPo vanem- ja muud assistendid, selgitatakse veidi selles raamatus:

https://www.apollo.ee/poliitilises-poli ... mises.html

Ülekuulamiste ja juurdlustega tegelesid peamiselt. Kuna 1943-1944 Eestis enam kohapealseid juute praktiliselt ei olnud, nagu juba mainiti, siis jahiti punaseid, anglofiile ja Eesti iseseisvusest unistavaid rahvuslasi. Juute toodi mõningal määral sisse teistelt 3. Reichi aladelt ja kasutati neid sunnitöölistena Tallinnas (majutus Patareis) ning erinevates laagrites:

https://www.vikerkaar.ee/archives/25765

Ei ole välistatud, et mõnes laagris võidi kasutatada sunnitööliste gruppide kohta sõjaväeliste formeeringute nimetusi. Nagu kinnitab endine vahialune Elias Kasak enda mälestustes, olnud 1943-1944 Tallinna Töö- ja Kasvatuslaagri (asus Patarei territooriumil) kinnipeetavad arvatud mingi töörügemendi koosseisu, see omakorda jaotatud pataljonideks jne. Juudid olnud 4. pataljonis. Aga Kasaku väitel juhtisid neid tööüksusi kinnipeetavate endi seast määratud isikud, ta ise olnud samuti mingi kõrge koha peal selles süsteemis.

Mis juutide hukkamist puudutab, siis ajaloolane Meelis Maripuu on kirjutanud:

"Poliitvangide ja „rassivaenlaste“ hukkamiste korraldamine oli julgeolekupolitsei ja SD Eesti osakonna pädevuses, surmaotsuse viisid enamasti täide osakonna vahikomando liikmed. Komando likvideeriti 23. septembril 1943. Kes kuulusid mahalaskmiskomandodesse edaspidi, ei ole teada. Surmamõistetute hukkamiseks üleandmist korraldanud vanglaametniku Gerhard Isupi sõnul oli julgeolekupolitsei ja SD Eesti osakonna
pädevuses Eesti kodanikest ja elanikest surmamõistetute hukkamine. 1943. ja 1944. aastal väiksemate rühmadena mõneks ajaks Patareisse paigutatud Euroopa riikidest toodud juudid anti aga üle sakslasest SS-Untersacharführer Witte komandole. Seega võib oletada, et väljastpoolt Eestit toodud juutidega tegeles julgeolekupolitsei ja SD Saksa grupp."

kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Täiendust arhiivist. Selline dokument 1943nda aasta septembrist Tallinnast. Selgub, et ta oli Eesti Julgeolekupolitsei B IV osakonna 3nda alamosakonna pealik, mille nimeks on lakooniliselt "Juudid". Wikipedias seisva Julgeolekupolitsei struktuuri järgi aga on asi täiesti segane. Kas keegi oskab selgitada, et millega tema osakond siis kokkuvõttes tegeles ning kas selle alamosakonna kohta ka mingit lähemat infot arhiivis leiduks. Lisaks sellele, kas dokumentides seisvad numbrid tähistavad alluvses olnud inimeste arvu? Mida rooma numbrid võiksid tähstada?
IMG_20210503_142121.jpg
IMG_20210503_142041.jpg

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Wikis on Eesti osakonna struktuur kirjeldatud 1943.aasta kevade seisuga. Kuskil on veel mingi 1944.aasta seis.

Siine dokument näitab reorganiseerimise järgset struktuuri peale 23.septembrit 1943.aastal. Selle kohaselt oli Tidriksaar
B - IV ehk poliitilise politsei osakonna, B referentuuri, 3.jaoskonna ülem. Jaoskond tegeles juutidega.

Teiste sõnadega, ennem reorganiseerimist oli B referentuur ühe jaoskonnaline, peale reorganiseerimist 3 jaoskonnaline. Tavaliselt tegeles Inland-SD "B" referentuur igalpool juutidega. Kui me vaatame sakslaste A sektorit, siis ka seal tegeles poliitlise politsei B referentuur juutide (ja ka kirikuga).

Mida sealses referentuuris tehti? "Väärituid tõpraid" oled näinud? Karikatuurne Hans Landa tegevus meenub?
Vähem karikatuurselt sellega seal osakonnas tegeletigi. Otsiti juute taga, nii põrandaall olevaid kui ka nö "legaliseerunuid". Kahtluste korral teostati taustakontrolle, et leida kahtlustatava sidemeid juudi verega või leida kas tegu on sümpatiseerijaga.

kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Selge, eks säärane kujutlus asjast oligi. Herr Landa on tuttav küll. Ok, otsiti taga jne aga kui leiti siis üles need juudid või kes iganes sümpatiseerijad, siis süüdimõistmise korral ilmselgelt otsus maha laskmine või koonduslaager. Mis sai edasi süüdimõistva otsuse korral täpsemat? Kas Tidriksaar ise oli seotud tapmistega? Kas ta ise saatis otseselt inimesi surma? Kas mingit infot selle osakonna tegevuse kohta on võimalik leida? Kas numbrid meeste nimede järel on osakonna töötajate arv? Mida rooma numbrid võiksid tähendada..viitavad piirkonnale vms?

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Pakun et rooma nr viiendas veerus on korrus ja järgmine veerg on kabineti nr.
Maakorrus, I korrus, II korrus ja III korrus. Tegu on majajuhiga.

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Kõigepealt on üldse segane, et kes Eestis, näiteks juhul kui saadi kätte kohalik peidus olnud juudisoost isik, sai inimese süüdi mõista? Tehniliselt kuulus see ju täidevvõimu praktiseeriva Eesti omavalitsuse institutsiooni ehk siis vist kriminaalkohtu kompetentssi?

Nüüd, kui poliitilise politsei abil leiti isik, kes oli rahvuselt juut (või siis Nürnbergi seaduste järgi defineerus selliseks) ja kes oli teadaolevalt olnud ka nõukogude lühikese võimuperioodi jooksul aktiivne tegelane, sel juhul sai talle kraesse keerata ka/pigem enamlaseks oleku. Kuidas siis süüdistus omavalitsuse täidevvõimu ajal 1942-1944 vormistati, ausalt öelda ma isegi ei tea täpselt. Teada on, et osade süüdimõistvate otsuste puhul osales otsustamisel ka Viks. Ilmselgelt ei olnud need surmaotsused tema ainuisikulised otsused. Arvatavasti ei olnud need ka SD sakslasest ülema (Sandberg või Baatz) ainuisikulised otsused.

Kui palju aga saadeti teise ilma peale 1942.aastat kätte saadud kohalikke inimesi ja seda ilma mingi otsuseta, ei oska kommenteerida. 1941.aastal lasti küll enamus ilma mingi korrektse otsuseta maha, kuid sel juhul tuleb meelespidada, et Eesti oli sõjategevuse piirkond ja natuke hiljem armeegruopi Nord tagalapiirkond, koos sõjaväelise täideviivavõimuga. Kuni kehtestati kindralkomissariaat ja Eesti Omavalitsus.

Kes surmamõistmisel otsuseid alates 1942.aastast ellu viis on juba teine küsimus. Võimalik, et mõni mees SD pataljonis või omakaitsest. Võimalik, et leidus ka mõni aktiivne poliitlise politsei peakontori töötaja või laiemalt mõni Eesti sektor B töötaja.

kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Ok. Miks ma siin nii palju detaile pinnin on see, et Tidriksaar mul sugulane suhteliselt lähedalt ja tahaks ikka ses mõttes välja uurida selle fakti, et niigi juba säärase osakonna juhina, milline roll oli tal tapmistes, kuna neid ikka toimus hiljem ka ning, et kas nö tema töö oli ainult välja selgitamine, ülekuulamine ja vahistamine või kas ta aitas vähemalt kaudselt kaasa surmadele st. kas nö tema kätel on verd või mitte.

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Vaevalt, et sellise jaoskonna juhataja oli põrandaalune juutide päärstmisega tegeleja.
Ilmselgelt pidi referentuuri jagamisel jaoskondadeks olema ka mingi praktiline põhjus. Kõige eelduste järgi oli põhjuseks töö rohkus. Küllap me aimame ka, millega se seotud oli?
Et aga saada aimu täpsemalt Tidriksaare tööst, oleks kõige mõistlikum uurida, kas on säilinud kuskil mujal IV B "juudid" osakonna töö kirjeldusi. Lätis näiteks? Võimalik, et ka meil on kuskil kellegi tunnistuses antud täpsem ülevaade poliitilise politsei erinevate referentuuride ja jaoskondade tööst. Pakun, et Tidriksaare jaoskond ei tegelenud ainult juutide tagaajamise ja juudisõbralike kohalike väljapeilimisega, vaid lisaks üritati Reichi jaoks ülesse leida ka juutidele kuulunud kadunud-peidetud-varastatud väärtuslikum vallasvara ning võimalik et ka kinnisvara (mis võis kuuluda variisikutele).

Kasutaja avatar
Wirbelwind
Huviline
Postitusi: 142
Liitunud: P Veebr 04, 2018 1:11 pm

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Wirbelwind »

Vares kirjutas: T Mai 04, 2021 1:44 am Kõigepealt on üldse segane, et kes Eestis, näiteks juhul kui saadi kätte kohalik peidus olnud juudisoost isik, sai inimese süüdi mõista? Tehniliselt kuulus see ju täidevvõimu praktiseeriva Eesti omavalitsuse institutsiooni ehk siis vist kriminaalkohtu kompetentssi?

Nüüd, kui poliitilise politsei abil leiti isik, kes oli rahvuselt juut (või siis Nürnbergi seaduste järgi defineerus selliseks) ja kes oli teadaolevalt olnud ka nõukogude lühikese võimuperioodi jooksul aktiivne tegelane, sel juhul sai talle kraesse keerata ka/pigem enamlaseks oleku. Kuidas siis süüdistus omavalitsuse täidevvõimu ajal 1942-1944 vormistati, ausalt öelda ma isegi ei tea täpselt. Teada on, et osade süüdimõistvate otsuste puhul osales otsustamisel ka Viks. Ilmselgelt ei olnud need surmaotsused tema ainuisikulised otsused. Arvatavasti ei olnud need ka SD sakslasest ülema (Sandberg või Baatz) ainuisikulised otsused.
Kriminaalkohus vaevalt. Juutide ja kommunistide asju menetlesid algusest lõpuni Julgeolekupolitsei ja SD ametnikud. Vähemalt 1941-1942 käis karistuste määramine nii, et peale Eesti poliitilise politsei teostatud juurdluse lõppu esitas selline instants nagu "karistusi projekteeriv komisjon" (mis oli kolmeliikmeline ja koosnes jällegi poliitilise politsei ning kriminaalpolitsei ametnikest) ettepaneku ühe või teise karistuse kohaldamiseks ja see ettepanek saadeti Saksa SD-le, kus mõni kõrgem tegelane nagu Martin Sandberger või Paul Seyler selle kinnitas. Otsus saadeti tagasi Eesti poliitilisele politseile, mis organiseeris täideviimise ja surmanuhtluse kohaldamise korral andis teada ka Perekonnaseisuametile, et isik on hukatud Saksa Julgeolekupolitsei otsusega.
Johannes Ruven.jpg
Johannes Ruven.jpg (72.48 KiB) Vaadatud 691 korda
Hilisemate aastate (1943-1944) ajakirjanduses võib kohata ka mõistet "Saksa erikohus". Näiteks:

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d= ... 31106.2.40

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d= ... &st=1&l=et

Mis puudutab Eesti Julgeolekupolitsei ja SD ametnike osalemist hukkamistel, siis arhiivis on selline dokument:

Vajadus leida uus võimalus eksekuteerimismeeskondade komplekteerimiseks, ei tohiks olla
samad ametnikud, kes toimetavad eeluurimisi. Sipo B IV peareferent B IV osakonna juhatajale,
4. oktoober 1943, RA ERA R-64.1.44, 152v–153

Vares
Huviline
Postitusi: 298
Liitunud: T Juun 11, 2013 11:40 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Vares »

Saksa erikohus ehk siis Sondergericht on pisut teine suurus kui see "karistusi projetseeriv komisjon". Üritan selle komisjoni ametliku nime leida, et aru saada mis funktsioonid ja õigused tal olid.. Sakslased olid siiski suhteliselt pedandid. Ma arvan, et see on siis ikka sama teema nagu 1941.aastal, kui just Sicherheitspolizei otsusega kohalike juute arreteeriti ja surma mõisteti - süüdistus: "juudiks olemine, millega ohustab avalikku korda".

Ma samas arvasin, et 1942.aastast muutus asi rohkem reguleeritumaks...aga dokumendid näitavad, et vist mitte.

Sondergericht ehk erikohtu institutsioon oli juriidiliselt suurus, mis ka väljaspool Saksmaad - näiteks Poolas - mõistis juute ja tsiviliste surma. Ka okupeeritud Norras eksisteeris sama erikohus.

Ju siis ikkagi kuulus siingi mingitel hetkedel formaalne süüdimõistmine pigem Das Deutsche Sondergericht in Reval kompetentsi?
Samas, ma pole kuulnud, et meil just seda erikohut silmaspidades oleks väljalastud eriline kriminaalkoodeks nagu Poolas - Polensonderstrafrechtsverordnung .

PS!
Vahetevahel võib leida ka vales kontekstis termini "sõja erikohus", mille kasutamisel aetakse Sondergericht segi teise institutsiooniga - riigi sõja-välikohtuga ehk Reichskriegsgericht´iga.

Kasutaja avatar
Wirbelwind
Huviline
Postitusi: 142
Liitunud: P Veebr 04, 2018 1:11 pm

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas Wirbelwind »

Vares kirjutas: T Mai 04, 2021 3:21 pm Saksa erikohus ehk siis Sondergericht on pisut teine suurus kui see "karistusi projetseeriv komisjon".
Seda kindlasti jah. Komisjon andis ainult nõu, millist karistust võiks rakendada. Kusjuures ka aastal 1941 ei mõistetud kõiki juute kohe surma, vaid määrati ka koonduslaagrisse, näiteks 8. kuuks või "määramata ajaks". Loen praegu Eugenia Gurin-Loovi koostatud raamatut "Suur häving", kus on palju koopiaid dokumentidest. Kasutaja kala645- vähemalt seal ühtegi Ilmar Tidriksaare allkirja ma dokumentidel ei näe, teda ka ei mainita Eesti holocausti läbiviijate seas. Aga seal raamatus on ka rohkem aastad 1941-1942 :wink:

kala654
Kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: P Mär 03, 2013 1:45 am

Re: SS/SD ohvitser Ilmar Tidriksaar

Postitus Postitas kala654 »

Jaa 1941 ja ka 42 ei saagi olla, kuna ta oli sõjavangis Köningsbergis ning vabanes novembri algul 41. Kõige varasem märk temast SD-s on 19.12.1942, kui talle anti välja ametitunnistus assistendina. Kas neid ametitunnistusi ilmselt ei ole säilinud?

Vasta

Mine “Ohvitserid/Officers”